Na wszelkie pytania związane z pomiarami natężenia oświetlenia odpowie nasz personel.

Informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer 662 098 674 lub wysyłając maila na adres biuro@kompas.poznan.pl

Pomiary wykonywane są przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Korzystamy z miernika SONEL LXP-10A (rozdzielczość 0,001 lx), który jest na tyle dokładny, że umożliwia również pomiar dróg ewakuacyjnych.

Miernik posiada aktualne świadectwo wzorcowania, które załączamy do protokołu.

Pomiary natężenia oświetlenia

Oferujemy wykonanie kompleksowych pomiarów natężenia oświetlenia w Poznaniu oraz Wielkopolsce:

  • pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego,

  • pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy (obszar zadania, obszar bezpośredniego otoczenia, obszar tła),

  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

W ramach usługi wykonujemy kompleksową dokumentację z przeprowadzonych prac w formie protokołu oraz weryfikujemy otrzymane podczas wyniki z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

 

WAŻNE! Pomiary należy wykonywać w warunkach eksploatacyjnych po zapadnięciu zmroku. Dopiero to daje rzeczywisty obraz oświetlenia elektrycznego bez zaburzania go światłem dziennym. Nie sumuje się oświetlenia dziennego oraz elektrycznego.

Pomiary oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia

Oświetlenie jest jednym z ważniejszych elementów wpływający na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Zgodnie z Kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (link do rozporządzenia):

"Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami"

Obecnie obowiązującą normą dotyczącą oświetlenia jest „PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” (link do normy).

Normą regulującą pomiary oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005.

Norma ta określa wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, gdzie z jednej strony jest potrzebny komfort widzenia, a z drugiej wydolność wzrokowa.

Kompas logo
Orły bhp i ppoż - 2021
Orły kształcenia - 2021

Zaufali nam:

Kompas-Orły Edukacji 2019

 

Copyright KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2022

Media Społecznościowe

Kompas-Orły BHP 2018
Youtube
Instagram
Twitter
facebook