W Polsce źródłem przepisów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351; tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 620). - link do ustawy

Na wszelkie pytania związane z organizacją szkoleń odpowie nasz personel.

Informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer  691 163 849 lub wysyłając maila na adres biuro@kompas.poznan.pl

Ćwiczenia z ewakuacji

Szkolenie zorganizowane jest w formie warsztatów.

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE obejmuje:

teoretyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

praktyczne użycie gaśnicy i koca gaśniczego – uczestnik szkolenia gasi płonący obiekt

pokazy gaszenia pożarów grupy A i B

 

SZKOLENIE ROZSZERZONE obejmuje dodatkowo:

ewakuację z zadymionego pomieszczenia – uczestnik przechodzi przez zadymiony namiot

- demonstracja rozwoju pożaru na przykładzie „domku dla lalek”.

Szkolenia PPOŻ

Zgodnie z art. 2091 par. 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć  pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników. 

Celem szkolenia ppoż jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenia PPOŻ
Kompas logo
Orły bhp i ppoż - 2021
Orły kształcenia - 2021

Zaufali nam:

Kompas-Orły Edukacji 2019

 

Copyright KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2022

Media Społecznościowe

Kompas-Orły BHP 2018
Youtube
Instagram
Twitter
facebook