Garść statystyk

Choroby serca i układu krążenia stanowią, po nowotworach, drugą przyczynę zgonów w krajach europejskich. Jak podali eksperci podczas ogólnopolskiej konferencji kardiologicznej w Warszawie w 2018 r., każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 73 tys. zawałów serca.

To, czy potrafisz rozpoznać objawy zawału serca oraz udzielić odpowiedniej pomocy, często stanowi o rokowaniu pacjenta. Dziś powiemy Wam w jakich sytuacjach należy podejrzewać zawał mięśnia sercowego oraz co należy zrobić, aby uratować zdrowie a nawet życie chorego.

 

Czym jest oraz (nie)charakterystyczne objawy zawału serca

Na początku zastanówmy się, czym jest zawał serca. Często zdarza się, że jest on utożsamiany z zatrzymaniem akcji serca czy też pęknięciem mięśnia sercowego. Istotnie, mogą to być powikłania zawału, ale jego definicja jest zupełnie inna.

Jako zawał mięśnia sercowego będziemy określać stan, w którym dochodzi to niedokrwienia i niedotlenienia mięśnia sercowego, na skutek ograniczenia przepływu krwi w naczyniach wieńcowych. W wyniku tego dochodzi do martwicy tkanek.

Myśląc o objawach zawału serca jako pierwszy przychodzi nam do głowy ból w klatce piersiowej. I słusznie, jest to bowiem typowy i najczęściej wskazywany przez poszkodowanych symptom niedokrwienia mięśnia sercowego. Jednak czy każdy ból w klatce piersiowej jest tożsamy z zawałem? Nie!

Charakterystyka bólu zawałowego wskazuje, że jest to ból nagły, silny, kłujący, rozpierający, zamostkowy lub rozlany na całą klatkę piersiową. Co istotne,  dolegliwości bólowe nie mijają mimo odpoczynku, zmiany pozycji ciała czy też przyjęcia przez poszkodowanego leków z grupy mitratów. Ból często promieniuje do kończyn górnych (najczęściej do lewej ręki), szyi oraz żuchwy, może być odczuwalny jako dodatkowo ból nadbrzusza czy okolicy międzyłopatkowej. Istotny jest również czas trwania bólu, określany jako trwający dłużej niż 20 minut.

Inne dolegliwości charakterystyczne podczas zawału serca to również:

  • duszność, 

  • uczucie lęku i niepokoju,

  • poszkodowany może być blady oraz spocony.

 

Warto pamiętać, że klasyczne objawy zawału serca, które wymieniliśmy powyżej - nie muszą występować w każdym przypadku zawału. Zawał może bowiem przebiegać bez bólu w klatce piersiowej, co ma najczęściej miejsce w przypadku chorych z cukrzycą. Może też wystąpić tzw. maska brzuszna zawału, charakteryzująca się objawami ze strony układu pokarmowego.

 

Pamiętaj - przede wszystkim liczy się czas!

W każdym przypadku wystąpienia objawów niedokrwienia mięśnia sercowego kluczowy dla rokowania pacjenta jest czas. Zatem w przypadku podejrzenia zawału – działaj!

Jak najszybciej wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego. Możesz to zrobić dzwoniąc pod nr 999, gdzie połączysz się z dyspozytorem medycznym. W tym przypadku lepiej nie zawozić poszkodowanego do szpitala na własną rękę – ZRM po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzi wstępną diagnostykę w postaci pomiaru parametrów życiowych oraz wykona EKG a także zabezpieczy pacjenta farmakologicznie. Ratownicy medyczni przetransportują również pacjenta do docelowego miejsca leczenia, jakim w przypadkach zawałów są oddziały hemodynamiki.

Jeśli udzielasz pierwszej pomocy, nie podawaj poszkodowanemu na własną rękę żadnych leków! Do czasu przyjazdu karetki pogotowia zapewnij poszkodowanemu pozycję półsiedzącą oraz dostęp świeżego powietrza. Pamiętaj też o wsparciu psychicznym poszkodowanego – to niezwykle ważny aspekt udzielania pomocy.

Zawał serca - czym jest, jak rozpoznać, pierwsza pomoc

05 maja 2020
Zawał serca
Kompas-Orły BHP 2018
Orły Kształcenia 2018

Media Społecznościowe

 

KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2020

Zaufali nam:

Kompas-Orły Edukacji 2019