Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów

Według raportu UNICEF w placówkach edukacyjnych w Polsce odnotowuje się rocznie około 60 tysięcy wypadków z udziałem dzieci...

Regularne szkolenia kadry pedagogicznej oraz personelu pomocniczego z udzielania pierwszej pomocy gwarantują większe bezpieczeństwo dzieci. To także większe poczucie bezpieczeństwa odpowiedzialnych za ich życie i zdrowie nauczycieli.

W dniu 31 października 2018 zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (link do rozporządzenia).  Zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy został zmieniony i jego obecnie mówi, że pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Zatem nie tylko nauczyciele ale również personel pomocniczy w szkołach, przedszkolach i żłobkach powinien odbyć kurs pierwszej pomocy.

Ponadto dyrektor szkoły czy placówki, jako pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy i zadbanie o wyposażenie apteczki. 

Nasza firma posiada szerokie doświadczenie (poparte referencjami) w organizacji i prowadzeniu dedykowanych dla szkół i placówek kursów. 

Standardowy program kursu zawiera następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego dziecka (ćwiczenia) 
 • Omdlenia
 • Ciało obce w drogach oddechowych - postępowanie w zachłyśnięciu (ćwiczenia)       
 • Postępowanie w ataku epilepsji
 • Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia)
 • Postępowanie przy krwotoku z nosa (ćwiczenia)
 • Obrażenia poszczególnych części ciała (ćwiczenia)
 • Oparzenia
 • Porażenie prądem
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – ćwiczenia

 

W ramach warsztatów realizowany jest ponadto program z zakresu udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia u osób dorosłych.

Program szkolenia na Państwa życzenie może zostać zmodyfikowany lub rozszerzony o zgodne z Państwa potrzebą zagadnienia.

Czas trwania kursu oraz jego termin dostosowujemy do specyfiki działania placówek oświatowych, przedszkoli i żłobków. Dlatego nasze kursy realizujemy również w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy.

 

Na wszelkie pytania związane z organizacją szkolenia odpowie nasz personel.

Informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer 691 163 948 lub wysyłając maila na adres biuro@kompas.poznan.pl

 

Do dyspozycji kursantów oddajemy wysokiej jakości sprzęt wzbogacony o funkcję pomiaru jakości wykonywanej akcji RKO. Rozwiązanie to umożliwia realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Kompas-Orły BHP 2018
Orły Kształcenia 2018

Media Społecznościowe

 

KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2020

Zaufali nam:

Kompas-Orły Edukacji 2019