facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Kompas-Orły BHP 2018

Media Społecznościowe

 

Copyright KOMPAS Magdalena Nowak 2015-2022

Kompas-Orły Edukacji 2019

Zaufali nam:

Orły kształcenia - 2021
Orły bhp i ppoż - 2021
Kompas logo

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - do pobrania (pdf)

19 maja 2020

Instrukcja pierwszej pomocy - do pobrania

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej - według Kodeksu Pracy

Art. 209.  § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, 

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

W myśl tego atykułu na pytanie czy w zakładzie powinny być osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy - odpowiedź oczywiście brzmi TAK. Tak samo jak w zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka. Miejsce w którym znajdować się będzie apteczka powinno być odpowiednio oznaczone takim znakiem:Znak pierwszej pomocy

 

 

 

Oprócz tego przy apteczce powinna być umieszczona lista osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy, jak również instrukcja udzielania pierwszej pomocy - można pobrać ją u nas w pdf: